Algemene voorwaarden

Instemmen met algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en diensten tussen Babykijken  en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht met deze voorwaarden in te stemmen bij het maken van hun afspraak.


Betaling

De kosten voor pret-echo’s worden volgens de tarieven op onze website betaald. Maak je telefonisch een afspraak, dan betaal je per pin, na afloop van de echo. 
Je krijgt 2 foto’s en een USB stick bij  het onderzoek. Wil je een USB stick aan opa of oma cadeau doen?  Geen probleem; een extra USB Stick maken we voor  €5,-.

Annulering

Bij annulering zonder dringende reden, minder dan 24 uur vooraf, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. De kosten hiervan bedragen €40,- per half uur geboekte tijd. 

Babykijken is gerechtigd  jouw afspraak verplaatsten wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld ziekte van de echoscopist, noodweer, of logistieke redenen. De nieuw in te plannen afspraak maken we in overleg binnen een termijn van 5 werkdagen rondom je geplande afspraak.

Dossiervoering & Privacy

Met je persoonsgegevens  wordt zorguldig omgegaan. Eventuele gegevens van echo’s die je eerder bij ons gedaan hebt, zijn ook voor de medewerkers van Babykijken in te zien. Wanneer je bij ons een echo laat maken, verklaar je dat je NAW gegevens, en relevante medische gegevens juist zijn. Echo beelden worden niet opgeslagen anders dan op de USB stick van de cliënten.

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden, na schriftelijke toestemming van jou. Mocht er aanleiding zijn, dan kunnen wij jouw eigen verloskundige of huisarts (na jouw toestemming) informeren.
Wanneer je verloskundige je naar ons gestuurd heeft voor een echo, sturen wij een verslag met bevindingen via een zorg mail aan haar terug.

Geslachtsbepaling

Vanaf 16+0 weken is het mogelijk om bij Babykijken een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken bij de verloskundige.  Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van de baby de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan mag de cliënte kosteloos terugkomen, mits zij aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan. Bij een geslachtsbepaling geeft Babykijken nooit 100% zekerheid. Babykijken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht en daaruit voortvloeiende kosten.

Aansprakelijkheid bij pretecho

Een pretecho heeft geen medisch diagnostisch doel.  Het is uitsluitend bedoelt om jullie baby leuk in beeld te brengen en jullie die beelden van de baby in de baarmoeder te laten zien.  Er zal niet worden beoordeelt of de baby afwijkingen heeft. Wanneer je een afspraak maakt voor een pret-echo, ga je ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden op mogelijk niet geziene afwijkingen bij de baby.

Als er tijdens het onderzoek het vermoeden ontstaat dat er een afwijking te zien is bij jullie baby dan willen we dit wel graag met je bespreken. Als je dit niet op prijs stelt, moet je ons dit voor het begin van de echo laten weten. Als je reeds weet dat er iets bijzonders met je kindje aan de hand is, of dat er een vermoeden is, willen wij dit graag uiterlijk bij aanvang van de echo van je horen.

Schadelijke effecten van echo-onderzoek

In de echografie maken we gebruik van geluidsgolven. En jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft er tot op heden toe geen schadelijke effecten aan het licht gebracht omtrent het gebruik van echografie. Babykijken is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek. Het onderzoek wordt ten alle tijden op verzoek van Cliente gedaan.

Inspanningsverplichting

Onze echo’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd door een gediplomeerd echoscopist. Bij echo’s zijn we altijd afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van de baby. Daarnaast speelt ook de lichaamsbouw van de moeder en de ligging van de placenta een grote rol in de beeldvorming. Dit is zo bij 2D maar zeker bij 3D/4D. Babykijken kan geen garantie geven op het maken van mooie beelden. Het kan zijn dat er te weinig vruchtwater voor het gezichtje zit, de baby te diep ligt of de navelstreng voor het gezicht heeft. We zullen proberen de baby te laten bewegen en draaien. Lukt dat niet en blijft de baby met het gezicht naar beneden gericht dan kan een tweede (korte) afspraak kosteloos worden ingepland. De echoscopiste bepaald of dit daadwerkelijk zin heeft. De echoscopiste zal ten alle tijden proberen mooie beelden te maken van de baby.

Technisch mankement

Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een nieuwe echo.

Auteursrechten

Alle beelden die door Babykijken gemaakt worden zijn eigendom van Babykijken. Je mag de beelden privé natuurlijk gebruiken. Voor promotiedoeleinden anders dan voor Babykijken is geen toestemming. Wanneer Babykijken de beelden voor eigen promotie gebruikt, worden deze ten alle tijden geanonimiseerd. Wil je niet dat wij jouw beelden gebruiken? Laat dit dan tijdens de echo weten aan de echoscopist.

Klacht

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over een van de diensten van Babykijken dan kan je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging van echoscopisten.